Mötesplatser för äldre i rosersberg. Gillar du den här artikeln?

Mötesplatser, träffpunkter

kvinna söker man billdal

I planen syns varierad bebyggelse från småhus till mer stadsmässiga kvarter, lokaler för handel och service, skolor, idrottsplatser, parker och rekreationsstråk. Byggstarten är beräknad till Området har ett strategiskt utmärkt läge nära pendeltågsstationen och E4:an. Detta ger Rosersberg en unik lägesfördel som tillsammans med närheten till både natur och kultur gör det attraktivt att bo och verka här, säger Mats Weibull Mordförande i bygg- och trafiknämnden.

skogstorp dating apps

Johan Sandström, som är projektledare för utvecklingen av Rosersberg, berättar mer om planprogrammet: - Här ska det finnas en levande stadsmiljö med torg, handel och mötesplatser, men också småhus med trädgårdar.

Planprogrammet innehåller också många parker och grönområden och ambitionen är att bygga samman och länka olika gröna rum med varandra. Ett förbättringsområde som lyfts fram i arbetet med planprogrammet, är att göra Rosersberg mer fördelaktigt för äldre att bo i.

Sittgymnastik för Äldre med Mirella Stenman

I dagsläget saknar exempelvis merparten av de flerfamiljshus som finns där hiss. För att koppla samman det befintliga bostadsområdet i Rosersberg med utvecklingsområdet planerarTrafikverket, i samarbete med Sigtuna kommun, en tunnel under Ostkustbanan då järnvägen som går genom Rosersberg i nuläget är lite av en barriär för fordon, cyklister och gående.

degerfors dating sweden

Planprogrammet för Rosersberg, som visar på mål, strategier och förutsättningar för utveckling av ett stort område väster om järnvägen, ska nu ut på samråd för att myndigheter och boende i området ska kunna tycka till. Samrådstiden pågår mellan 28 februari och den 27 mars med samrådsmöte i Råbergsskolan den 11 mars.

Mer om ämnet