Mötesplatser för äldre i bara,

mötesplatser för äldre i bara

Visningar: Transkript 1 Mötesplatser för äldre, anhöriga och frivilliga En presentation av öns frivilligorganisationer i samverkan med Lidingö stad, äldre- och1 handikappförvaltningen.

mötesplatser för äldre i bara

Välkommen att sitta ner en stund, prata, träffas, delta i en aktivitet eller bara vara. Mötesplatser Mötesplats Centrum Här får du tillfälle att träffa andra, ta del av information och delta i aktiviteter som är gott för kroppen, själen och hälsan.

Kafé Källan, varje onsdag kl Program för övrig verksamhet finns att hämta på Mötesplats Centrum eller stadshusets entré.

Dagcentraler i Bara och Svedala - Svedala kommun

Friggavägen 18 seniorboendet Tor tel Servicelinjen stannar utanför ingången. Hustegaholm Kafé och mötesplats under sommarmånaderna öppet tisdag söndag Kafé Ansgar Ansgarskyrkans Kafé har öppet måndag-torsdagfredaglördag Ett omtyckt och välbesökt alternativ för den som vill dricka kaffe och få en stunds avkoppling i en lugn miljö.

En samlingsplats som bygger på att hitta vänner oavsett var man bor, tid på dygnet eller vad man har för bakgrund. SeniorPorten är ett webbcommunity och mötesplats för män, kvinnor och par som är 60 år eller äldre. Det är en seriös samlingsplats som bygger på att hitta vänner oavsett var man bor, tid på dygnet eller vad man har för bakgrund. Skulle du vilja dela upplevelser, gå på lunchträffar, vandringar i naturen och ha trevliga samtal på dina villkor?

Lidingö församlings Kafé Öppet för alla. Välkommen att sitta ner en stund, prata, träffas, ta en fika eller bara vara. Biblioteket Kom i håg biblioteket i centrum där du kan läsa tidningar och låna böcker.

Mötesplatser. för äldre, anhöriga och frivilliga

Biblioteket anordnar program och utställningar ofta i samarbete med föreningar och studieförbund. Stockholmsvägen 54 F, tel 6 I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra personer i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen, på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller hög ålder, inte klarar sin vardag på egen hand.

Människor som ger anhörigomsorg kan i sin tur ha behov av stöd av andra. Anhörigstöd Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta för anhöriga och närstående.

Dagcentraler – Mötesplatser för seniorer

Anhörigkonsulent Till anhörigkonsulenten kan Du vända dig för att få: Information om olika stödformer Råd och stöd i olika anhörigfrågor Enskilda samtal där du i lugn och ro får beskriva dina tankar och känslor kring din eller er livssituation för någon som har tid att lyssna. Mer information om former av stöd som grundar sig på särskilda anvisningar i lagstiftningen och är avgiftsbelagda kan du även få genom stadens biståndsbedömarenhet.

Via stadens växel eller på kommunens hemsida 6 7 Anhörigcirkel Vi träffas i en liten grupp vid sex cirkeltillfällen. I gruppen ges möjlighet att få råd, stöd, information och utbyte av erfarenheter under trivsamma former.

Samtalsgrupperna startas kontinuerligt.

mötesplatser för äldre i bara

Ring och anmäl ditt intresse till Gun Engström Karlsson, anhörigkonsulent tel Träffpunkt Frivilliga anhörigstödjare från Röda korset bjuder in till fortsatta mötesplatser för äldre i bara för dig som medverkat i anhörigcirkel.

Informationsträffar För dig som vill ta del av information och träffa andra i liknande situation. Till informationsträffarna kommer inbjudna gäster, anhörigkonsulent och demenssjuksköterska.

Mötesplatser i kommunen

Välkomen att ta kontakt med anhörigkonsulenten för mer information eller anmälan till anhörigcirkel, tel Citat från en anhörig: Det var först när jag kom i kontakt med anhöriggruppen som någon frågade hur jag mådde. Gruppen har betytt otroligt mycket för mig, där känner jag förståelse och alla vet vad man pratar om. Jag hämtar kraft från gruppen.

Mötesplatser i kommunen Foto. Pixabay Vi har många olika mötesplatser i kommunen. Här är mötesplatser som är specifikt för unga och äldre men även mötesplatser som alla, oavsett ålder är välkommen till. Mötesplatser för unga Du som är mellan 13 och 18 år är välkommen till våra mötesplatser för unga i Bara, Klågerup och Svedala.

Det gäller både för den som får och de som ger en ideell medmänsklig insats. Kanske har du en särskild hobby eller intresse som du vill dela med dig av?

Premiummedlemskap

Du som frivillig ersätter inte anställd personal, utan blir en del av det sociala nätverket för någon annan.

Skulle du vilja dela med dig av din tid någon gång då och då? Vänd dig till någon av organisationerna i broschyren eller till frivilligsamordnaren i äldre- och handikappförvaltningen, tel Citat från en frivillig: Det är givande att göra något av hjärtat.

Jag ger en del av mig själv och får dubbelt tillbaka. LAF är lokalförening som ingår i Anhörigas riksförbund AHRvilken har till uppgift att stödja närstående till sjuka i hemmet eller på särskilt boende. Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden. Ordförande Ylva Agerman, tel E-post: Välkommen som medlem!

Träffpunkter för äldre - Göteborgs Stad

Kyrkorna i Lidingö Svenska kyrkan Lidingö församling Verksamheter och träffpunkter med diakonal och social prägel. Mötesplatser för äldre i bara firas varje söndag i våra kyrkor. Oftast i Lidingö kyrka och Breviks kyrka söndagar kl och Bodals kyrka söndagar kl Andakter på sjukhem och äldreboende gånger i månaden.

Mer info: tel Välkommen till våra caféer för att dricka en kopp kaffe, samtala, läsa en tidning eller bara vara. Samtalsgrupp på finska i Bodals kyrka tisdagar, jämna veckor, kl Finn ditt lugn meditation i Bodals kyrka varje torsdag Introduktion med avspänning för nybörjare Ekumenisk bönegemenskap varje måndag kl under terminerna i Bodals kyrka. Öppen kyrka Lidingö kyrka är öppen varje torsdag kl Välkommen in för en stund i stillhet.

Om du skulle vilja tala med någon finns en präst eller diakon på plats. Enskilda samtal och själavård med diakoner och präster.

 •  Вы должны отключить «ТРАНСТЕКСТ», - напомнила Сьюзан.
 • SeniorPorten - Sveriges bästa mötesplats för pensionärer - Om Seniorporten
 •  Не понимаю, - сказала .

Diakonala besöksgruppen om du önskar kan du få besök av diakon eller någon från frivilliggruppen. För information om fler grupper och cirklar kontakta oss: Församlingsexpedition, S:ta Annagården, Kvarnvägen 1, telmån-tors, fre 11 Ansgarskyrkan Verksamheter och träffpunkter med diakonal och social prägel.

Kyrkan i centrum byggdes och är en kyrka för alla Lidingöbor. Ansgarskyrkan ägs av Lidingö Missionsförsamling som är ansluten till Svenska Missionskyrkan. Gudstjänst i regel varje helgdag Kyrkskjuts ordnas för den som behöver.

Efter gudstjänsten kyrkkaffe med gemenskap och samvaro. Lunchandakt varannan onsdag Varannan gång nattvard.

Onsdagsträffen varannan onsdag Program och servering för daglediga.

mötesplatser för äldre i bara

Sommartid kallas onsdagsträffen sommarträff. Verksamheten pågår alltså året runt. Kvinnofrukost några gånger om året, lördagar Föranmälan behövs.

Samtalskontakt och själavård med församlingens pastorer.

Hitta träffpunkter för äldre

Besök och andakter med uppföljande verksamhet på sjukhus och äldreboenden i ekumeniskt samarbete. Övrigt Förutom ovan nämnda aktiviteter inbjuds till studier, samtalsgrupper, kör verksamhet, konserter, föreläsningar m m. Vi har också ett omfattande ungdomsarbete.

 •  Какая разница? - огрызнулся светловолосый.
 • Mötesplatser för äldre och andra - Ösoundstefan.com
 • И всякий раз Танкадо хватался за грудь, падал и с выражение ужаса на лице навязывал кольцо ничего не подозревающим туристам.

Den som önskar kan få fortlöpande information om kyrkans verksamhet genom kontaktblad. Vi finns på Odenvägen 3, tel Webbplats: 11 12 Röda korset Röda korset är en världsorganisation som verkar i lokalsamhället och som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Röda korsets Lidingökrets har under många år prioriterat socialt arbete för äldre och handikappade genom kontakt- och besöksverksamhet samt ledsagning och under senare år stöd till anhöriga.

mötesplatser för äldre i bara

Frivillig stödperson från Röda korset deltar i äldre- och handikappförvaltningens studiecirkel och inbjuder till träffpunkter där anhörigvårdare tillsammans med den frivilliga stödpersonen fortsätter sin samvaro under former som de själva bestämmer. Vill du veta mer om Röda korset kontakta Jane Hellers Sy och sticka, arbetsgruppen där man stickar och syr kläder till barn i utsatta länder. Denna verksamhet har blivit en social träffpunkt som också bryter isolering och ger nya goda vänner.

Vill du sy och sticka för Röda korset, kontakta Eva Brink, tel Kontakt- och besöksverksamheten.

Kontakta mötesplatsledaren för information om vilka aktiviteter vi har just nu. Inför besöket behöver du föranmäla dig. Att besöka mötesplatserna kostar ingenting. Vid vissa arrangemang betalar du dock en avgift. Mer information om programmen finns på respektive ställe.

Att vara sällskap på en stärkande promenad eller följa med till läkare eller läsa tillsammans, är tacksamma uppgifter. Vill du veta mer, ring våra frivilligledare på Röda korsets expedition tisdag, onsdag och torsdagtel Träffpunkt Kupan vid Baggebytorg är en fin mötesplats.

Tel Webbplats: 12 13 Pensionärsföreningarna kan vara ett alternativ för att bryta isolering. SPF Lidingöskeppet Anordnar månadsträffar med information samt föredrag över varierande ämnen, friskvård i olika former bland annat promenader, boule, stavgång, QiGong, resor, sång och musik.

Äldreomsorgen och då framförallt frågor som blir aktuella då skröplighet och ålderssvaghet gör sig påminda, ägnar vi stor uppmärksamhet. Medlemmarna i Lidingöskeppet har månadsmöten och övriga träffar på Föreningsgården, Larsbergsvägen 7, i regel måndagar Information kan du få från vårt kansli som finns på Föreningsgården och är öppet tisdag - torsdagtel E-post: Webbplats: PRO Aktiviteterna är många och skiftande.

Studiecirklar, bingo varannan fredag, öppet hus en gång i månaden, med ibland spontan underhållning till exempel musik, poesi eller något du själv vill framföra.

 1. Mötesplatser i kommunen - Svedala kommun
 2. Бринкерхофф покачал головой.
 3. Зрение его несколько прояснилось, и ему удалось разобрать буквы.
 4. Mötesplatser. för äldre, anhöriga och frivilliga - PDF Gratis nedladdning
 5. Åstorp mötesplatser för äldre
 6. Single i gärsnäs

Resor och studiebesök lockar också många. Promenader, stavgång och boule är mycket populärt. Stugan är öppen tisdag och onsdagtel Webbplats: E-post: Vill du träffa några medlemmar och kanske själv bli medlem är du alltid välkommen till Stugan och prata bort en stund och kanske dricka kaffe.

Fysisk aktivitet och motion ger goda resultat för alla även i hög ålder. Motion för äldre Lidingö kultur- och fritidsförvaltning tillsammans med pensionärsföreningarna i Lidingö välkomnar alla äldre lidingöbor till olika friskvårds- och fritidsaktiviteter.

Mötesplatser för äldre i bara Pigg och vital på äldre dar finns att hämta i stadshusets reception. För frågor dock inte anmälankultur- och fritidsförvaltningen, tel Pensionärsbad på Gångsätrabadet fredagar Hälsans stig Promenadslingan för både kropp och själ.

Regionfullmäktige 2021-02-24 heldag

Promenadslingan är lättillgänglig, även personer med rollator eller rullstol kan använda den.

Mer om ämnet